Rangen

Driving Range

  • Betalkort, rangekort och myntbetalning i bollmaskinen
  • Närmare 40 utslagsplatser
  • Fem platser under tak
  • Rangebollar från Callaway
  • Målgreener och avståndsskyltar
  • Belysning
  • Infravärme under tak

Vill du provslå på rangen?
Du kan hyra klubbor i shopenNya avståndsmätare är uppsatta på rangen