Rangen

Driving Range

  • Betalkort eller rangekort  i bollmaskinen
  • Närmare 40 utslagsplatser
  • Fem platser under tak
  • Målgreener och avståndsskyltar
  • Belysning
  • Infravärme under tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du provslå på rangen?
Du kan hyra klubbor i shopen


Nya avståndsmätare är uppsatta på rangen