Bankommittén handlägger frågor rörande vår bana och övningsområdens skötsel och utveckling.

Kommittén behandlar synpunkter från medlemmarna.

Bankommittén består av:

Ewa Eidhagen
Jerry Hellsten
Jimmy Brundin

Ta kontakt med någon av dessa om du har synpunkter på 9-håls banan.

 

 

Nyheter på banan – förbättringar

Hål 9 upprensning längs fairway – blir snygg och spelvänligt (2017-07-13)